Speelplek De Pas

Bewoners van De Pas 29 t/m 55, 57 t/m 67 en 69 t/m 89 en bewoners van de Jan Schamhartstraat 36 t/m 46 ontvingen een brief over het bewonersinitiatief om de speeltuin aan De Pas opnieuw in te richten. Bewoners konden toen hun ideeën aan ons doorgeven.

Aan de hand van alle ingebrachte ideeën en de randvoorwaarden die wij als gemeente hebben gesteld, vroegen wij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de inrichting van speelplekken om twee voorstellen te maken. We hebben bewoners daarna opnieuw een brief gestuurd om te stemmen op het ontwerp dat hun voorkeur heeft.

Over

13

3 stappen

Looptijd voorbij

Stemtijd verlopen

Bedankt voor het uitbrengen van jouw stem.

Stappen

< >

1

Stemmen

2

Opdracht

3

Uitvoering in fasen

Stemmen door omwonenden De Pas

We hebben bewoners een brief gestuurd om te stemmen op het ontwerp dat hun voorkeur heeft. Op 1 maart 2023 werden de stemmen geteld.

Er kon gekozen worden uit de volgende 2 ontwerpen.

Stap 2: Opdracht

Na het tellen van de stemmen wordt de opdracht voor het realiseren hiervan vastgesteld.

Stap 3: Uitvoering in fasen

De volgorde van uitvoering is nog niet bekend. Dit gaat om aanpassing groen, aanleg pad/aanpassen ondergronden en plaatsen speeltoestellen.

Deel dit
Mail
Bellen