Praat mee over de Stationsweg

In de omgeving van de kerk aan de Stationsweg in Wijhe zijn vier verschillende ruimtelijke ontwikkelingen vlakbij elkaar:

  • Er is een particulier initiatief voor appartementen aan De Bongerd 2-4.
  • Er is een particulier initiatief voor een woonzorgcomplex achter de woonlocatie van Trevin in de oude pastorie.
  • De rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Stationsweg wordt in 2025 aan de eredienst onttrokken. Het kerkbestuur maakt een visie op de toekomst van het kerkgebouw.
  • De St. Jozefschool verhuist in 2027 naar het Kindcentrum in Wijhe. De gemeente wil onderzoeken hoe op deze plek een woningbouwontwikkeling kan plaatsvinden. 

De gemeente wil graag dat er één plan komt dat recht doet aan de kwaliteit van het hele gebied. Daarom heeft stedenbouwkundig bureau SACON in opdracht van de gemeente samen met de initiatiefnemers een concept gebiedsvisie opgesteld. In september 2023 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met deze concept gebiedsvisie. 

De concept gebiedsvisie Stationsweg Wijhe

3D overzichtsfoto van gebiedsvisie Stationsweg Wijhe

Bovenstaande afbeelding van de concept gebiedsvisie (pagina 25) laat zien dat het combineren van de vier ontwikkelingen meerwaarde heeft. Door te kiezen voor een park-achtige invulling kunnen we de kwaliteit van het gebied versterken en krijgt Wijhe er een aantrekkelijk woongebied bij.

Wil je meer weten?

Bekijk hier de hele concept gebiedsvisie Stationsweg 
Meer informatie over alle ontwikkelingen in het gebied 

Over

0 deelnemers / aantal stemmers

3 stappen

Looptijd voorbij

Stappen

< >

1

Stap 1: Ophalen van reacties op de concept gebiedsvisie

2

Stap 2: Verwerken reacties en vaststellen definitieve gebiedsvisie

3

Stap 3: Presenteren definitieve gebiedsvisie

Stap 1: Ophalen van reacties op de concept gebiedsvisie

Bij deze eerste stap verzamelen we reacties van omwonenden en andere belanghebbenden. Alle informatie nemen we mee bij het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. 

Hoe verzamelen we reacties?

  • We organiseren eind september een inloopavond voor omwonenden en belanghebbenden. Zij krijgen hier voor een uitnodiging per brief.
  • Via deze website halen we online reacties op van omwonenden, belanghebbenden en andere inwoners van Wijhe. 

Geef online jouw reactie op de concept gebiedsvisie

Wij horen graag wat je van de gebiedsvisie vindt en welke kansen je ziet voor de gebiedsaanpak. En ook waar jouw eventuele zorgen zitten. We nodigen je uit om jouw reactie via het reactieformulier met ons te delen. Tot en met 10 oktober kon je jouw reactie insturen.

De uiteindelijke visie voor de gebiedsaanpak Stationsweg Wijhe wordt weer aan het college voorgelegd. 

Stap 2: Verwerken reacties en vaststellen definitieve gebiedsvisie

Tot en met 10 oktober kon iedereen een reactie geven op de concept gebiedsvisie Stationsweg Wijhe. De reacties zijn verwerkt. Hieronder vind je een samenvatting van alle opgehaalde reacties.

Met alle reacties van omwonenden en andere belanghebbenden kunnen de initiatiefnemers de concept gebiedsvisie verder verbeteren. Daarna neemt het college van B&W een besluit om de aangepaste visie als definitieve gebiedsvisie Stationsweg Wijhe vast te stellen. De definitieve gebiedsvisie delen we daarna met de omwonenden. 

Stap 3: Presenteren definitieve gebiedsvisie

Wanneer het college de definitieve gebiedsvisie heeft vastgesteld, kun je de definitieve gebiedsvisie hier vinden. Dan kun je ook zien hoe we de opgehaalde reacties hebben verwerkt. Voor de omwonenden en belanghebbenden organiseren we een inloopbijeenkomst waar we de definitieve gebiedsvisie aan hen presenteren. 

Deel dit
Mail
Bellen