Gebiedsgericht onderhoud

Is het fijn wonen/werken in de gemeente Olst-Wijhe? Of zijn er dingen die beter kunnen in de verschillende wijken als het gaat om beheer en onderhoud van de openbare ruimte (denk hierbij aan de straat, speelplek, parkeerplaatsen)? Tijdens het project ‘gebiedsgericht onderhoud’ vragen we inwoners* naar wat zij belangrijk vinden in hun wijk zoals schone straten, onderhouden beplanting en goed aangelegde paden. Inwoners uit de desbetreffende wijken hebben hierover een brief gekregen. 

Pilot

Belangrijk om te weten: dit project is een pilot. We hebben drie wijken in de gemeente geselecteerd die onderling verschillend zijn van elkaar. De gebiedsgrenzen van deze wijken zijn te zien op de kaartjes van de subpagina's per pilotgebied. Binnen deze grenzen gaan we een proef draaien met gebiedsgericht onderhoud. Tegelijkertijd hoeft niet direct het onderhoud in de gehele gemeente op de schop hoeft.

Onderzoek

In elk pilotgebied is de huidige situatie gedetailleerd in kaart gebracht, gebaseerd op meldingen, schouwresultaten (kwalitatieve metingen in de wijk) en de ervaringen van bewoners. Bewoners mochten hierbij zelf aan de knoppen draaien en keuzes maken voor de verdeling van het onderhoudsbudget in hun eigen wijk. Stel dat ze het voor het zeggen hebben en ze zélf het onderhoudsbudget mogen verdelen, hoe zouden zij dan het beheer en onderhoud in hun wijk organiseren? Wat zou vaker/meer onderhouden moeten worden en waar mag het ook iets minder aangeharkt zijn? Voorbeeld: als ze graag willen dat er meer zwerfafval op straat wordt opgeruimd, dan is er minder geld voor het weghalen van het onkruid.   

Participatie

Samen met inwoners stellen we een onderhoudsagenda op voor hun wijk. Dit kan variëren van meer of minder maaien tot het vaker legen van prullenbakken of schoonmaken van de bankjes. Of misschien nemen inwoners zelfs een deel van het onderhoud op zich, zoals ook al op andere plekken in de gemeente gebeurt. Door de inwoners te betrekken hebben ze meer zeggenschap over hoe hun straat wordt onderhouden, wat ervoor zorgt dat het beter past bij wat ze willen en hiermee een positievere beleving krijgen van de openbare ruimte in hun wijk. Als inwoners actief betrokken zijn bij het onderhoud van hun buurt, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun omgeving. Door samen de handschoen op te pakken (inwoners doen een deel en de gemeente doet een deel van het onderhoud) werken we samen aan een fijnere wijk. Win-win!

Planning

Nog voor de zomervakantie gaan we onze manier van werken aanpassen, aan de hand van de opgehaalde input van bewoners en de analyse die gemaakt is met betrekking tot de spreiding van meldingen. Daarna gaan we minstens één jaar lang in de drie pilotgebieden monitoren of deze veranderingen hebben geleid tot een wenselijker beheer en onderhoud op straat. Na dit jaar wordt dit onderzoek, inclusief de uitgevoerde maatregelen, geëvalueerd door opnieuw een vragenlijst te verspreiden in de drie pilotgebieden. We kijken of de waardering voor het onderhoud in hun wijk omhoog gaat als inwoners zelf aan de knoppen kunnen draaien. Aan het einde van dit project beslissen we of we deze aanpak verder uitrollen in de gehele gemeente (en dus ook voortzetten in deze drie pilotwijken) en mogelijk overgaan naar gebiedsgericht beheer- en onderhoud. 

 

* Overal waar inwoners staat kunt u ook ondernemers, verenigingen etc. lezen. De brief is gestuurd naar alle gebruikers van de openbare ruimte in de wijk. 

De gemeente moet ervoor zorgen dat de openbare ruimte wordt onderhouden. Dit draagt bij aan de veiligheid en het welzijn (en hiermee ook aan de mate van tevredenheid) van de inwoners. De gemeente voert het beheer/onderhoud in de openbare ruimte op een integrale manier uit. Wat dit betekent leest u op deze pagina. Hier leest u ook welk onderhoudsniveau u mag verwachten. Echter, het kan voorkomen dat er een verschil is tussen het afgesproken onderhoudsniveau en hoe de bewoners hun eigen woonomgeving ervaren. Vandaar dit onderzoek.

Deel dit
Mail
Bellen