Plan 1: Woonpark Tellegen

Indiener: Bouwbedrijf Hoogeslag

Als lokaal en betrokken bouwbedrijf hebben wij al ruim 90 jaar ervaring als aannemer. Met ruim 50 werknemers bouwen wij jaarlijks een groot aantal woningen. Onze kwaliteit ligt met name in maatwerk vraagstukken in eigen regio.

Over het plan

Diverse belangrijke vraagstukken komen samen in deze aanbesteding. De vraag en behoefte aan betaalbare woningbouw is natuurlijk aan de orde van de dag. Wij hebben de focus op betaalbaarheid en diversiteit in woningbouw binnen Tellegen.

Tijdens ons allereerste locatiebezoek bemerkten wij dat omwonenden een hele duidelijke stem hebben in deze ontwikkeling. Met onze keuze voor de variant ontwikkeling mét appartementen is de stem van omwonenden niet genegeerd. Wij kiezen voor een ruimtelijke inpassing waarbij het uitzicht van omwonenden een belangrijk uitgangspunt is. Ook tijdens de voorbereidingen van de groene aankleding van het plan worden omwonenden betrokken. Er zijn bijvoorbeeld nog mogelijkheden om input van omwonenden te verwerken in het ontwerp buitenruimten. Voorafgaand aan verkoop worden omwonenden betrokken om al vóór verkoop inspraak te krijgen.

Samen met architectenbureau The Citadel Company en Innoblox (conceptontwikkelaar en kopers begeleider) hebben wij onze krachten gebundeld. Tezamen liggen onze specialiteiten op veel meer gebieden dan alleen bouwen, zoals:

  • Inpassing ruimtelijke kwaliteit en stedenbouw
  • Duurzaam bouwen, ook binnen de fysieke buitenruimte
  • Participatie vóór, tijdens en na ontwikkeling/verkoop
  • Architectuur passend in bestaande omgeving en regelgeving
  • Marktkennis particuliere koopkracht en koopwens

Kortom, wij brengen graag kwaliteit in het plan Tellegenschool terug, zowel voor omwonenden als nieuwe kopers!

Hoogeslag - sfeerimpressie woonpark Tellegen

Hoogeslag - sfeerimpressie woonpark Tellegen

Deel dit
Mail
Bellen