Herontwikkeling locatie Tellegen Wijhe

De locatie Tellegenschool in Wijhe stond in de verkoop voor herontwikkeling naar woningbouw. Het is een mooie kans om op deze groene locatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en dragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’. Ontwikkelaars konden een plan maken en een bieding uitbrengen.

Tellegenschool Wijhe

Stappen

< >

1

Informeren en inloopavonden

2

Biedprocedure

3

Stemmen door omwonenden

4

Afronding

Stap 1 Informeren en inloopavonden

Door de fusie van de basisscholen de Tellegen en de Peperhof in Wijhe staat het pand van de Tellegenschool leeg. Het schoolgebouw is overgedragen aan ons. Het college van b&w besloot in 2020 om deze locatie te herontwikkelen naar woningbouw en zoekt een partij om het gebied opnieuw in te richten. 

In september 2021 vond de eerste informatieavond plaats. In december volgde een avond met direct aanwonenden om hen mee te nemen in de plannen die stedenbouwkundig bureau Sacon uitwerkte voor de gemeente. Lees hier meer over de avonden en de bijbehorende stukken.

Stap 2 Biedprocedure

Het college van b&w gaf dinsdag 7 juni 2022 groen licht om de Tellegenlocatie in Wijhe in verkoop te brengen voor woningbouw. We daagden geïnteresseerde ontwikkelaars uit via een openbare biedprocedure een plan te maken en een bieding uit te brengen. De gemeente kiest voor het beste plan in combinatie met het beste bod voor de plek. Ontwikkelaars konden zich tot en met 25 september inschrijven.

Er is een Biedboek( procedure) opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden.
Daarnaast bevat het biedboek
 de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning.  

Planning biedprocedure

  • 10 juni: Biedboek staat online
  • 20 t/m 23 juni: Schouw van de locatie (op inschrijving)
  • 13 juli: Publiceren vraag- en antwoordenlijst
  • Uiterlijk 25 september: Sluitingsdatum indienen plan en bieding (bijlagen F2, F3 en F4)
  • 26 sept. t/m 13 okt.: Beoordeling plannen inschrijvingsvereisten en kwaliteit
  • 14 t/m 30 oktober: Stemmen op plannen door omwonenden (digitaal stemmen)
  • 31 oktober: Uitslag stemming omwonenden
  • 1 t/m 18 november: Score van de plannen en financiële biedingen bij elkaar brengen + bekendmaking uitslag
  • Ntb: Bekendmaking collegebesluit (onder voorbehoud Bibob) 
  • Ntb: Bibob screening

Stap 3 Stemmen door omwonenden

De plannen zijn door de gemeente beoordeeld op inschrijvingsvereisten en kwaliteit. Nu kunnen omwonenden tussen
14 en 30 oktober stemmen op de plannen van de ontwikkelaars. Iedereen kan de plannen inzien.

Beoordeling plannen

In totaal zijn maximaal 600 punten te verdienen. Maximaal 300 punten voor de beoordeling door gemeente en omwonenden en afhankelijk van de hoogte van de bieding maximaal 300 punten voor het financiële bod. De kwalitatieve beoordeling van het schetsontwerp vond plaats door de beoordelingscommissie. Hiervoor zijn maximaal 260 punten te verdienen. Met de stemming door omwonenden zijn maximaal 40 punten te verdienen.

Een geselecteerde groep omwonenden van het plan ontvangt een brief met inlogcode waarmee zij eenmalig hun stem kan uitbrengen. Deze geselecteerde groep kan daarbij aangeven wat naar hun mening het beste plan is voor hun buurt.  Het plan met de meeste stemmen is als beste beoordeeld en verdient 40 punten, het volgende plan krijgt 30 punten etc.

Na de kwalitatieve beoordeling wordt de tussenstand bepaald. Pas daarna worden de biedingen bekeken. Hiervoor zijn maximaal 300 punten te verdienen.

De plannen hangen ook op de ramen van de school (grasveldzijde). Zo kun je samen met je buurtbewoners op locatie met elkaar over de verschillende ontwerpen praten. De plannen vind je in geheel willekeurige volgorde hieronder.

Stap 4 Afronding

Tot en met zondag 30 oktober konden omwonenden stemmen. De scores van de beoordeling van de plannen (van gemeente en omwonenden) en de financiële biedingen zijn bij elkaar gebracht. Eind 2022 besloot het college van B&W om de opdracht voor de herontwikkeling van de Tellegenlocatie voorlopig te gunnen aan ontwikkelcombinatie Nikkels/Bemog. In mei 2023 volgde de definitieve gunning en is de koopovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar getekend. 
De ontwikkelaar gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Met de buurt wordt een kennismaking gepland.

Deel dit
Mail
Bellen