Plan 6: Buurtschap in het park

Inschrijver: Slokker Vastgoed

Over het plan

Onze ambitie; het realiseren van een plan dat verbonden is met de historie en het huidige park. Een erf in het park waar wonen en ontmoeten centraal staan met de nadruk op de duurzaamheid van het wonen in de volle breedte.

Het nieuwe erf en het bestaande parklandschap zijn in het plan met elkaar verbonden met kenmerken van de historische bouw en bijgebouwen uit de omgeving. Een buurtschap met betaalbare startersappartementen en levensloopbestendige woningen, allemaal voorzien van één laag met kap en veranda. De veranda’s dragen bij aan de sociale controle en geven een prettige en veilige leefomgeving in het park. De woningen gelegen aan De Kupe krijgen een voortuin en sluiten hiermee aan bij de kenmerken van de straat.

 De ontsluiting voor de auto’s vindt plaats via de Nijlandstraat. Er wordt geparkeerd tussen de woningen en de auto's zijn daarmee ondergeschikt aan de beleving van het park. Paden in het groen verbinden de wijk met het park.

 De woningen zijn straat en park gericht en stimuleren het leven op straat en in het groen. Van het park maken we een sociaal en groen knooppunt. Een plek met ruimte voor de natuur waar mensen van 0 tot 100 jaar komen om te spelen, bewegen en te ontmoeten. De biodiversiteit wordt vergroot en het park krijgt een sportveld, ontmoetingsplek, thematuin en een plek met natuurlijk en waterrijk spelen. Binnen deze thema’s gaan we de exacte invulling in samenspraak met omwonende bepalen, waarbij ruimte is voor eigen initiatieven.   

Situatietekening Buurtschap in het park - Slokker Vastgoed

Sfeerimpressie appartement - Slokker

Deel dit
Mail
Bellen