Plan 4: De Hoven

Inschrijver: Le Clercq en Holleman

Over het plan

Een kleinschalig plan met verschillende woningen voor zowel starters/huurders (8), senioren (11) en gezinnen (7). Daarbij is de impact op de omgeving minimaal. We behouden het groen, lossen het parkeren achter de woningen op en creëren een nieuw speelveld.

Woningen

Voor de 7 woningen in de straat kiezen we voor twee lagen met een kap met een fraai lommerrijk overstek, gelijk aan de bestaande woningen. Als overgang met de straat worden de voortuinen met een haag omzoomd. De 3 + 8 woningen aan het park bestaan uit dezelfde basismaterialen als de woningen in de straat. Zodoende wordt de eenheid bewaakt. De woningen krijgen geen overstek waardoor de sculptuur meer benadrukt wordt. Beide blokjes bestaan uit één laag en een kap, waardoor de massa naar het park toe meer wordt afgebouwd.

Park

Voor het parkgebied wordt voorgesteld maximaal aan te sluiten bij de aanwezige kwaliteiten; het aanwezige bomenbestand te behouden, de struiklaag te verjongen en de hagenstructuur aan te vullen. De met groen omzoomde locatie in het park vraagt in onze ogen om een volledig Houten Hofvilla met daarin 4 seniorenwoningen en 4 startersappartementen. 

Het idee is om het parkje programmatisch te versterken; het cross baantje en de speeltuin op te knappen, het trapveldje te verplaatsen en een zwerfpad en bankjes aan het park toe te voegen. De ecologische betekenis van het park zal worden versterkt door een extensiever beheer en de introductie van bloemrijk grasland. De klimaatadaptieve betekenis zal worden versterkt door de aanplant van een aantal nieuwe klimaatrobuuste bomen. 

Situatietekening - De Hoven door Le Clercq en Holleman

Plattegrond De Hoven door Le Clercq en Holleman

Deel dit
Mail
Bellen