Plan 2: Wijhes groene hart

Inschrijver: DLH Ontwikkeling

Over het plan

De grootste kwaliteit op en rondom de locatie Tellegen is onbetwist het groen. Het nooit bebouwd geraakte weiland en de groene zoom daar omheen, zijn dan ook leidend geweest in de keuzes voor het voorliggende ontwerp.

Het veld zelf, dat in onze plannen onbebouwd blijft, wordt omringd door bomenrijen, die het tot een groene kamer maken. Het pad met bomen tussen de huidige school en het veld hoort daar onlosmakelijk bij. Aansluitend aan het veld ligt het groen aan de voorzijde van de huidige Tellegenschool, aan de Kupe en Achter de Hoven. Hier begint de aanloop richting het veld. De bestaande bomen blijven hier gehandhaafd.

Er is bewust gekozen voor een opzet waarin woningen niet direct Aan de Hoven zijn gepositioneerd, maar groene ruimte laten aan de oostzijde. Vier grondgebonden lage seniorenwoningen zijn aan deze groene ruimte geplaatst zonder strakke belijning in een informele setting net als de bestaande woningen.

Aan de noordzijde volgen de portiekwoningen net als de al bestaande blokken de lijn van De Kupe. Het bouwblok bestaat uit een mix aan startersappartementen (9) op de verdiepingen en seniorenappartementen (6) op de begane grond.

Aan de zuidzijde zijn 5 grondgebonden eengezinswoningen gelegen aan het veld. Met adressen aan het pad, zoals hier gebruikelijk. Haaks op de bebouwing aan de oostrand van het veld net als de huidige Tellegenschool wordt het pad gevolgd.

Door aansluiting te zoeken bij de omringende karakteristieken en bebouwing, willen we de locatie Tellegen een woonpark maken voor de hele buurt!

Situatietekening Wijhes groene hart - DLH

Sfeerimpressie portiekwoningen - DLH

Deel dit
Mail
Bellen