Olst-Wijhe in de toekomst

Onze omgeving is volop in beweging. Ons klimaat verandert, er is een tekort aan huizen, de samenstelling van de bevolking verandert en er zijn grote problemen elders in de wereld. Deze en andere zaken hebben invloed op de leefbaarheid en leefomgeving van ons en onze kinderen. Daarom maken we een visie op de toekomst voor Olst-Wijhe. Maar dat doen we niet alleen. Dat doen we graag samen met inwoners, ondernemers, partners, maatschappelijke organisaties en vele anderen.

Waar gaat het dan over?

Hoe willen we dat onze gemeente er in de toekomst uitziet? Wat willen we behouden, nog beter maken of veranderen? Hoe kijken we naar de leefomgeving in onze dorpen en buurtschappen? Onderwerpen zoals het veranderende klimaat, wonen en vergrijzing vragen om antwoorden. In onze visie op de toekomst komen deze zaken en onderwerpen als economie, verkeer, natuur, landschap, energie en recreatie samen. Ook kijken we naar zaken die te maken hebben met goed kunnen opgroeien, meedoen en omzien naar elkaar, prettig en veilig wonen en vitaal leven. We leggen in de toekomstvisie vast wat we belangrijk vinden in onze leefomgeving, wat we willen bereiken en welke keuzes we maken. 

Hoe gaan we dat doen?

We begonnen natuurlijk niet met een blanco vel. We moeten rekening houden met geld, bestaand beleid en regels en beleid van andere overheden. Binnen die voorwaarden zijn er volop mogelijkheden. We hielden een enquête voor alle inwoners en we organiseerden gespreksrondes voor onder meer maatschappelijke- en belangenorganisaties. Alles wat we zo ophaalden wordt behandeld in de uitwerking van de visie op de toekomst. Dit gebeurt in twee beleidsstukken, de zogenaamde Omgevingsvisie en in de Sociale Toekomstvisie. Op deze website is het verloop van beide processen in grote lijnen te volgen. 
 
In april 2024 gaan de kernenwethouders en ambtenaren op verschillende plekken in de gemeente in gesprek met inwoners. Op borden die ze bij zich hebben staat een aantal keuzes voor de toekomst van Olst-Wijhe.  Daarin zitten verschillende dilemma’s. Bijvoorbeeld of je meer ruimte voor groen of meer ruimte voor parkeren wilt. Inwoners kunnen door te ‘swipen’ aangeven welke keuze zij zouden maken. Dat kan via https://olst-wijhe.swipocratie.nl/. Het helpt ons een toekomstvisie te maken met én voor onze inwoners.

Op het filmpje hieronder bedankt wethouder Judith Compagner iedereen die de enquête heeft ingevuld, waarin ook alle foto’s te zien zijn die inwoners hebben meegestuurd.

Klik hier voor de rapportage over enquête. De resultaten worden samen met de opbrengst van de andere participatiemomenten gebruikt voor het opstellen van de Omgevingsvisie en Sociale Toekomstvisie. 

Deel dit
Mail
Bellen