Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie met beleid voor de fysieke leefomgeving van onze gemeente; de omgeving waarin wij leven, wonen, werken, reizen en recreëren. De Omgevingsvisie geeft op een belangrijke manier richting aan de toekomst van onze dorpen en buurtschappen. In de Omgevingsvisie doen we uitspraken over verschillende opgaven die nu en in de toekomst om ruimte in onze gemeente vragen. We leggen vast welke ambities we hebben voor onze leefomgeving en welke keuzes we maken om deze ambities te verwezenlijken. Bureau RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt ons in dit traject.

Stappen

< >

1

Ophalen meningen / beelden

2

Wat vind je van de eerste contouren van onze toekomst?

3

Wat vind je van de concept Omgevingsvisie?

4

Ter inzagelegging concept-omgevingsvisie

Stap 1: Ophalen meningen/beelden inwoners en organisaties

Bij deze eerste stap vragen wij onze inwoners wat ze waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Dit gebeurt onder andere via een online enquête. 

De enquête kon ingevuld worden van 30 oktober tot en met 15 november 2023. Daar is goed gebruik van gemaakt. Maar liefst 1620 inwoners hebben deze enquête ingevuld. Wethouder Judith Compagner bedankt iedereen die de enquête heeft ingevuld in dit filmpje, waarin ook alle foto’s te zien zijn die inwoners hebben meegestuurd. Klik hier voor de rapportage over de enquête en hier voor de analyseposters. De analyseposters beschrijven de ‘foto’ van de huidige situatie van Olst-Wijhe. De posters gaan in op de kwaliteiten, trends en ontwikkelingen, huidig beleid en de resultaten van de enquête.

De resultaten worden samen met de opbrengst van de andere participatiemomenten gebruikt voor het opstellen van de Omgevingsvisie en Sociale Toekomstvisie. 

 

 

 

 

Stap 2: Keuze maken over onze toekomst met scenario's en ‘swipocratie’

Kernenwethouders en ambtenaren komen naar inwoners toe met ‘swipocratie’ 

De komende weken gaan de kernenwethouders en ambtenaren op pad om met inwoners te praten over de toekomst van Olst-Wijhe. Dat doen ze onder andere met de online participatietool ‘swipocratie’. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het blijkt een leuke manier te zijn om op de telefoon stellingen over de leefomgeving naar links of rechts (eens of oneens) te swipen/vegen. De leerlingen van de Capellenborg hadden begin april de primeur. 

Leerlingen Capellenborg

Je komt ons de komende twee weken op verschillende plekken in de gemeente tegen. We gaan graag met inwoners in gesprek. Dit doen we naast swipocratie ook aan de hand van borden waarop mogelijke toekomsten voor onze leefomgeving staan uitgebeeld. Het zijn denkrichtingen die verschillende keuzes en de bijbehorende gevolgen beschrijven. Bijvoorbeeld over woningbouw, groen, verkeer of energie-opwek. Deze straatgesprekken zijn een vervolg op de enquête die we in 2023 hebben gehouden. Daarin gaven inwoners aan wat zij in het algemeen belangrijk vinden. Nu gaat het meer om de dilemma’s en de keuzes die inwoners daarin maken voor de leefomgeving. Help jij mee om een toekomstvisie te maken met én voor onze inwoners?  

Waar kun je ons vinden?

  • Donderdag 18 april vind je ons van 11.00 tot 12.30 uur op de markt in Wesepe (bij de kerk).
  • Vrijdag 19 april van 11.00 tot 13.30 uur zijn we op de markt in Olst.  
  • Dinsdag 23 april tot 11.30 uur op de markt in Wijhe. Kernenwethouder Judith Compagner is er tot 10.00 uur.
  • Woensdag 24 april van 20.00 tot 21.00 uur is kernenwethouder Marcel Blind in de Herxermarke te Herxen.
  • Vrijdag 26 april van 11.00 tot 15.30 uur op de markt in Olst. Kernenwethouder Marcel Blind is aanwezig van 13.30 tot 15.30 uur.
  • Dinsdag 30 april markt Wijhe, waar we van 10-12uur staan.

Andere data volgen!

Voor iedereen die in april geen kernenwethouder of ambtenaar tegenkomt, maar wel wil ‘swipen’: dat kan op https://olst-wijhe.swipocratie.nl/. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten.

 

Stap 3: Wat vind je van de concept Omgevingsvisie?

Stap 4: Ter inzagelegging concept-omgevingsvisie

Dit is een wettelijke verplichting.

Deel dit
Mail
Bellen