Omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

Vanuit de gemeente Olst-Wijhe werken we het komende jaar aan het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een langetermijnvisie die beleid voor de gehele fysieke leefomgeving van de gemeente bevat. De Omgevingsvisie geeft op een belangrijke manier richting aan de toekomst van onze dorpen en buurtschappen. In de Omgevingsvisie doen we uitspraken over verschillende opgaven die nu en in de toekomst om ruimte in onze gemeente vragen. We leggen vast welke ambities we hebben voor onze leefomgeving, en welke keuzes we maken om deze ambities te verwezenlijken. Bureau RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de gemeente Olst-Wijhe in dit traject.

 

Stappen

< >

1

Ophalen meningen / beelden

2

Wat vind je van de eerste contouren van onze toekomst?

3

Wat vind je van de concept Omgevingsvisie?

4

Ter inzagelegging concept-omgevingsvisie

Stap 1: Ophalen meningen/beelden inwoners en organisaties

Bij deze eerste stap vragen wij onze inwoners wat ze waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Dit gebeurt onder andere via een online enquête. Deze kun je via deze link https://nl.surveymonkey.com/r/9FNFYTT invullen tot en met 15 november aanstaande.

Stap 2: Wat vind je van de eerste contouren van onze toekomst

Bij deze tweede stap vragen we onze inwoners wat ze vinden van de verwerking van de resultaten uit stap 1. Deze zijn dan verwerkt in het concept van de zogenaamde Pijlers voor de Toekomst. Dit vormt de basis voor de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Stap 3: Wat vind je van de concept Omgevingsvisie?

Stap 4: Ter inzagelegging concept-omgevingsvisie

Dit is een wettelijke verplichting.

Deel dit
Mail
Bellen