Sociale toekomstvisie

De gemeente Olst/Wijhe gaat een nieuwe Sociale Toekomstvisie maken. Deze visie gaat de gemeente  samen met haar maatschappelijke partners en inwoners opstellen. Preventie, eenzaamheids- en armoedebestrijding en dementie zijn belangrijke onderwerpen. In de visie wordt ingegaan op de maatschappelijke resultaten die we voor en met onze inwoners willen realiseren. Movisie begeleidt de gemeente in het opstellen van de Sociale Toekomstvisie.

Stappen

< >

1

Ophalen meningen / beelden inwoners en organisaties

2

Bijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners

3

Wat vind je van de concept Sociale Toekomstvisie?

4

Bestuurlijke vaststelling

Stap 1: Ophalen meningen/beelden inwoners en organisaties

Bij deze eerste stap vragen wij onze inwoners wat ze waardevol en belangrijk vinden voor de toekomst van de gemeente. Dit gebeurt onder andere via een online enquête. 

De enquête kon ingevuld worden van 30 oktober tot en met 15 november 2023. Daar is goed gebruik van gemaakt. Maar liefst 1620 inwoners hebben deze enquête ingevuld. Wethouder Judith Compagner bedankt iedereen die de enquête heeft ingevuld in dit filmpje, waarin ook alle foto’s te zien zijn die inwoners hebben meegestuurd. Klik hier voor de rapportage over enquête. De resultaten worden samen met de opbrengst van de andere participatiemomenten gebruikt voor het opstellen van de Omgevingsvisie en Sociale Toekomstvisie. 

Stap 2: Bijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners waarin we gezamenlijk de basis leggen voor de inhoud van de sociale toekomstvisie.

Themasessie foto 1 Olst-Wijhe
Themasessie foto 2 Olst-Wijhe
Themasessie foto 5 Olst-Wijhe
Themasessie foto 3 Olst-Wijhe
Themasessie foto 4 Olst-Wijhe
Startbijeenkomst Olst-Wijhe

Op de donderdagavonden 9 en 16 november gingen maatschappelijke partners en inwoners in groepjes met elkaar aan de slag over wat er leeft en speelt in Olst-Wijhe aan de hand van de volgende vier thema’s:

  • Meedoen en samendoen
  • Goed kunnen opgroeien
  • Prettig en veilig kunnen wonen
  • Vitaal leven

Allerlei vraagstukken werden op geeltjes gezet en iedereen kon inbrengen wat goed gaat en wat beter kan. Aan de hand daarvan formuleerden de groepjes welke maatschappelijke resultaten ze wilden behalen over een aantal jaren. Een inspirerende sessie zoals de foto’s laten zien.

In de periode december 2023 tot februari 2024 wordt de Sociale Toekomstvisie geschreven. Hierbij betrekken we de actuele beleidsplannen, cijfers over onze gemeente/inwoners, de input uit de enquête plus de opbrengsten uit de bijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners. De conceptversie van de Sociale Toekomstvisie leggen we vervolgens voor feedback neer tijdens een bijeenkomst met de maatschappelijke partners en de inwoners. We willen namelijk zeker weten dat we de input van iedereen goed hebben meegenomen en de impact van de maatschappelijke resultaten duidelijk in beeld hebben gebracht. 

Stap 3: Wat vind je van de concept Sociale Toekomstvisie?

De conceptversie van de sociale toekomstvisie is op 2 april vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders. Het is nog een conceptversie. Deze versie is voorgelegd aan de adviesraad Samenleving om formeel een advies uit te brengen. Ook de partners die betrokken waren bij de bijeenkomsten hebben deze conceptvisie ontvangen en kunnen hierop reageren. Je kunt de conceptversie onderaan deze pagina downloaden.

Ook jij kunt reageren op deze conceptversie. Dit kan uiterlijk op 16 mei 2024 via gemeente@olst-wijhe.nl. Stuur je mail ter attentie van Leontine Maas. Alle reacties worden verzameld en ingebracht in het college. Het college stelt de sociale toekomstvisie in juni 2024 vast en legt deze vervolgens voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Hoe gaat het verder?

De conceptversie van de sociale toekomstvisie wordt behandeld door de gemeenteraad:

  • op 8 juli beeldvormend
  • op 9 september oordeelsvormend
  • op 23 september besluitvormend

 

Wil je meer weten?

Download de conceptversie Sociale Toekomstvisie (pdf)

Stap 4: Bestuurlijke vaststelling

Deel dit
Mail
Bellen